1 lip 2011

1 lipca 1991 - rozwiązanie Układu Warszawskiego

Państwa Układu Warszawskiego (foto Wikipedia)

20 lat temu w Pradze (czeskiej) rozwiązano Układ Warszawaski. Ten związek wojskowy powstał jako reakcja na powstanie NATO. NATO zaś powstało dla samoobrony przed ekspansją komunizmu. Tak więc zarówno wprost jak i pośrednio Układ Warszawski był synem sowieckiego imperializmu, a więc i synem pogrobowcem Ojca Narodów Józefa Wissarionowicza Stalina.

Miejsce podpisania Układu Warszawskiego 14 maja 1955 (foto Wikipedia)

Trudno tu nie wspomnieć o osobie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (1930-2004). Ten oficer Wojska Polskiego był oficerem łącznikowym między dowództwem UW i Sztabem WP. Dla ścisłości w PRL armia miała nazwę Wojsko Polskie, nazwa LWP nie była nieoficjalną, lecz propagandową. Odsyłam do mojego posta o Wojsku Polskim w Berlinie.

Książeczka wojskowa płk Kuklińskiego (foto Wikipedia)

Kukliński miał pełna świadomość sposobu działania Armii Sowieckiej. Wiedział, że Armie "Demoludów" i Sowieci z NRD idą w pierwszym rzucie strategicznym UW na Zachód. Siły te są przeznaczone na zużycie. NATO je rozbije. Prawdziwym zagrożeniem dla Zachodu jest drugi rzut strategiczny Armii Sowieckiej, który ma przemaszerować przez Polskę na zachód. Jemu NATO nie będzie mogło przeciwstawić się w polu z powodu wyczerpania pobiciem I rzutu. Jedynym ratunkiem dla państw zachodnich było bombardowanie nuklearne linii Wisły. Jest to tzw. strategia "ograniczonej wojny nuklearnej". Efektem byłoby unicestwienie Narodu Polskiego. Aby temu zapobiec, w stanie wyższej konieczności rozpoczął ochotniczo i bez żadnej formy wynagrodzenia współpracę z CIA.

Dane liczbowe, organizacja, ruch wojsk - nie były najważniejszymi informacjami przekazanymi do CIA. Najważniejsze było wytłumaczenie dla czego UW działa tak a nie inaczej, chodzi o jego doktrynę, sposób myślenia, sposób działania. Nie jacy są, ale dla czego tacy są. Pomogło to m.in. prezydentowi Ronaldowi Renanowi wywierać skuteczny nacisk na Imperium sowieckie. Ten wkład Kuklińskiego w obalenie komunizmu jest niezwykle istotny.

Gen. Jaruzelski powiedział "jeżeli on był bohaterem, my wszyscy jesteśmy zdrajcami". Jest to niezwykle celne stwierdzenie, które nabiera bardzo konkretnego znaczenia, kiedy uznamy tę prawdę, że Kukliński był bohaterem, miał niepodważalny wpływ na uratowanie Narodu.

Układ Warszawski w modelu

Na koniec kilka spraw modelarskich związanych z Układem Warszawskim.

Niebieskie Berety - oni mieli desantowac się w Danii- figurki ToRo Model:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz