6 maj 2014

Zygmunt Puławski - genialny konstruktor PZL

Zygmunt Puławski zajmował się projektowaniem samolotów jedynie przez kilka lat, ale mimo to, jego konstrukcje miały ogromny wpływ na światowe lotnictwo. Zaprojektował 9 samolotów, a jego największym osiągnięciem było opracowanie nowego typu skrzydła, które konsekwentnie stosował w swoich projektach.